Resumen - Bibliografía

Los cuadros con insuficiente reorganización retroactiva edípica (CIRRE)
SEGUNDA PARTE: Fundamentos metapsicológicos y clínicos
Víctor Korman

Resumen

El treball mostra un cas que va ser presentat el passat mes de febrer a la sessió clínica del
departament de salut mental de la Fundació Hospital Sant Pere Claver per tal de debatre alguns
aspectes de les dificultats tècniques per l’abordatge de les patologies actuals.
Es proposa un material clínic per descriure una modalitat d’intervenció en un tractament psicoterapèutic que amb una sessió per setmana aborda una patologia borderline.

Descargar artículo