Conxita Vidal Coll

 
Psicoanàlisi relacional, col·loqui relacional
[Intercanvis, 15, 37-39]
 
Quin interès pot tenir per als psicoanalistes l’EMDR?
(Eye movement desensitization and reprocessing)
[Intercanvis, 17, 77-79]