Fina Birulés

 
Sobre algunes transformacions i usos del terme
diferència en els darrers temps.
Les dones i la política
[Intercanvis, 31, 53-56]