Gemma Simón i Muntané

 
Post-adopció: reflexions del treball amb grups de pares
[Intercanvis, 11, 17-23]