Glòria Mateu i Vives

El treball terapèutic grupal en un centre de salut mental. Una experiència de grups terapèutics
[Intercanvis, 27, 19-28]
 
Un diari d’hivern:
psicoteràpia psicoanalítica grupal a la vellesa

[Intercanvis, 31, 35-42]