Joan Palet i Martí

 
Els grups, des de la perspectiva dels que hi participen
[Intercanvis, 1, 48-57]
 
Pulsió evolutiva (Vishnu)
[Intercanvis, 7, 33,37]
 
Els grups 4 anys després
[Intercanvis, 8, 27-36]