Josep Moya i Ollé

 
Notes preliminars per a una revisió de les classificacions internacionals
dels trastorns mentals. A propòsit del DSM-V
[Intercanvis, 28, 85-92]
 
Malestars psíquics, transformacions socials i crisi econòmica
[Intercanvis, 32, 77-82]
 
Neoliberalismo, crisis económica y sujeto
[Intercanvis, 38, 45-56]