Marta Areny i Cirilo

 
Presentació de l’article del Dr. Jordi Ponces Vergé
[Intercanvis, 18, 71]
 
Presentació de l’article de Lidia Falcón
[Intercanvis, 24, 61-62]
 
Entrevista al Dr. José Milmaniene
[Intercanvis, 26, 71-76]
 
L’afectivitat en psicoanàlisi
[Intercanvis, 30, 13-21]
 
Persones i paisatges. Punts de trobada entre migrants i no migrants
Núria Mata i Vinyets (Barcelona: Seebook [Digital Tangible], 2015)
[Intercanvis, 36, 85-90]