Núria Camps i Bellonch

 
Psicopatologies del nou mil·lenni: una il·lustració clínica
[Intercanvis, 16, 23-31]
 
Tractament psicològic de la fecunditat medicalitzada
[Intercanvis, 24, 17-23]