Oriol Martí

 
L’impacte del 150 aniversari del naixement de Freud en la premsa:
El cas del diari El País (O, dit en altres paraules, el millor, la foto)
[Intercanvis, 18, 9-25]
 
Presentació de l’entrevista a Joan Benach
[Intercanvis, 23, 81]
 
Presentació d’Hortènsia Fernández Medrano
[Intercanvis, 26, 65]
 
Xenobiotica mentes animosque perturbant. Entrevista amb el Dr. Eduard Rodríguez Farré
[Intercanvis, 26, 85-92]
 
Trauma i transmissió. Efectes de la guerra del 36, la postguerra, la dictadura i la transició en la subjectivitat dels ciutadans
[Intercanvis, 30, 103-105]
 
A propòsit del problema de la medicalització
de la depressió en el context de l’actual crisi
[Intercanvis, 32, 67-76]
 
Richard Wagner: A propòsit del problema
de la identitat i el narcisisme.
Algunes hipòtesis (primera part)
[Intercanvis, 34, 25-34]
 
Pròleg a la present secció d’Inter-nos
[Intercanvis, 37, 89]