Teresa Sunyé Barcons

 
Funció de la imatge en la cura d’un pacient portador d’un traumatisme en segona generació
[Intercanvis, 18, 27-41]
 
Don Quijote: la locura como re-conocimiento
[Intercanvis, 25, 39-54]
 
Entramat individual i social del vestit
[Intercanvis, 27, 47-57]