Xavier Busquet i Duran

 
L’hexàgon de la complexitat (HEXCOM)
[Intercanvis, 38, 86-106]