Discomfort in psychoanalysis, honesty and the future of therapeutic psychoanalysis

[Text in Catalan]: El present treball reflexiona sobre el malestar que pugui conviure en la actualitat en l’exercici d’allò que l’autor considera psicoanàlisi psicoterapèutica, i prova de destriar-ne alguns factors que creu fonamentals per tal de desencallar una situació, referent a la nostra disciplina, que Read more…

Discomfort in the psychoanalyst and the crisis of psychoanalysis

[Text in Catalan]: Em referiré al malestar que pot derivar-se dels principis de l’activitat professional i el que causa la vida de les institucions. Per consegüent, no esmentaré les possibles reaccions emocionals de malestar originades per l’acció dels malalts; se suposa que l’analista està prou Read more…