Clinic of repression in social catastrophe

Abstract

[Text in Catalan]: Amb la presentació d’aquest material vull evidenciar una clínica que, al meu parer, cal reconèixer en la seva particularitat i també en la seva extensió. És la clínica de la repressió en la catàstrofe social que, a casa nostra, ens col·loca no tan sols davant la primera generació de ciutadans impactats a nivell psíquic per la guerra del 36 i la dictadura amb llurs conseqüències, sinó que també hi podem sumar molts ciutadans de segona i tercera generació als quals n’arriben, d’una manera o d’una altra, els efectes. Exposo tres situacions: el primer cas parteix de l’exercici de la paternitat, el segon exemple és una sessió d’un grup de paraula i el tercer es refereix a la solució d’un somni.

Paraules clau:
repressió, trauma, testimoni, reconstrucció, herència, transgeneracional

Joan Pijuan
leave a comment

Download full text (text in Catalan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *