Migration, language, identity and coexistence. Alternative reflection on article by R. Goldstein: Migration, language, identity and resentment

[Text in Spanish]: Tenint en compte que la psicoanàlisi és una de les professions que —suposadament almenys— capacita per tenir una certa comprensió del funcionament intrapsíquic i relacional de les persones, sovint m’ha sorprès l’escassa quantitat de treballs psicoanalítics relacionats amb qüestions socials. Més d’una vegada m’he preguntat el perquè: no puc pensar que sigui per manca d’interès o de sensibilitat. Hi deu haver altres motius.

Després d’haver llegit l’article de Goldstein, penso que els instruments del treball psicoanalític (relació transferencial, interpretació, marc de treball) probablement són molt adients com a eina terapèutica en el treball bipersonal terapeuta-pacient o bé terapeuta-petit grup, però no són directament aplicables al tractament de grans grups socials. També em sembla que hi ha una diferència notable entre el que la psicoanàlisi ens permet pensar i el que ens permet ajudar a modificar; dit d’una altra manera, gràcies als coneixements derivats dels diversos corrents psicoanalítics, podem fer grans reflexions sobre un ventall ampli de fenòmens humans, però aquest saber per ell sol no sempre ens capacita per intervenir.

Potser estem molt marcats (des de l’encara curta història de la psicoanàlisi) per l’interès en el treball intrapsíquic i és amb lentitud que anem arribant a l’interrelacional. Potser encara estem enyorant poder gaudir de suficient respecte social i científic envers la nostra professió i això ens inhibeix a l’hora d’arriscar-nos a implementar noves estratègies de treball o a l’hora de posar-nos a treballar colze a colze amb professionals d’altres disciplines que també ténen coses per dir sobre les relacions humanes. M’agradaria saber què en pensen altres socis d’Intercanvis.

Pel que fa a l’article en sí, començaré per dir que en un primer moment em va il•lusionar tenir a la nostra revista un article dedicat a parlar de qüestions que considero ben importants i que, malauradament, massa sovint s’utilitzen a favor del domini i la polèmica, en lloc de la comprensió i l’entesa.

El contacte entre persones de diferents orígens i costums, els conflictes lingüístics, el sentiment d’identitat, el ressentiment…; les complicacions de la convivència omplen la nostra vida diària i, com és natural, arriben també al nostre àmbit professional. […]

Núria Mata
leave a comment

Download full text (text in Catalan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *