Presentation of Marta Vidal i Roig

[Text in Catalan]: Marta Vidal i Roig va estudiar medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la unitat docent de l’Hospital de la Vall d’Hebron, on es va llicenciar el 1995. No obstant, la seva elecció professional venia precedida, per tradició familiar i per interès personal, d’una posició molt activa respecte al vessant espiritual de la vida. De jove va formar part de moviments com la JOC (Joventut Obrera Cristiana) i posteriorment del moviment anomenat ACO (Acció Catòlica Obrera), on continua molt activa en les reunions de Revisió de vida. La Marta es considera molt poc practicant i molt crítica amb les institucions religioses, i no creu en els dogmes de fe. No obstant, d’aquesta trajectòria personal, destaca que l’ha ajudat molt a l’hora de valorar situacions difícils, li ha ensenyat a fer reflexió en equip i li ha donat moltes eines que li serveixen per a la vida i per a la seva feina.

Va fer l’especialitat de medicina interna a l’Hospital de Bellvitge fins al 2001. A partir d’allí va començar la seva trajectòria professional com a metgessa internista a l’Hospital Sant Joan de Deu de Martorell, on encara treballa. El 2005 va entrar a formar part de la UFISS mixta Geriàtrica i Pal·liativa del mateix hospital. La UFISS és un equip de suport de l’hospital, multidisciplinari, format per una metgessa, un infermer i una treballadora social. La Marta i el seu equip es dediquen a valorar i col·laborar en l’assistència de pacients d’edat avançada i de pacients en situació de malaltia avançada o terminal de qualsevol edat, excepte pediàtrics. També preparen la sortida del pacient de l’hospital, si pot ser cap al seu domicili i si no és possible es coordinen amb el seu hospital sociosanitari de Martorell.

L’any 2008 va fer el Màster en Cures Pal·liatives i tal com ella em diu «va representar un canvi molt important en la meva manera d’exercir la professió, ja que em va donar una visió més integral de la persona malalta. Va ser un gran aprenentatge, no només a nivell professional, sinó també a nivell personal». És a partir d’aquí que va poder desplegar la seva gran humanitat en l’àmbit professional i aplicar els seus coneixements dintre d’una ètica i una manera de relacionar-se amb la persona a la qual està cuidant.

Fruit d’aquest interès és la seva inclusió en el Comitè d’ètica assistencial de l’Hospital de Martorell, des que es va crear al 2008 fins a aquest mateix any. Des del 2017 coordina la Comissió Clínica del Baix Llobregat Nord del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

La Marta és una metgessa, especialista en medicina interna, que ens mostra clarament com, des d’una altra disciplina, es treballa amb una ètica i unes premisses que, en el psicoanàlisi, reconeixem molt bé:
El respecte per la subjectivitat de la persona, que serà qui decidirà què vol saber de la seva realitat, com vol acomiadar-se i de qui, i acompanyar-la en els últims moments seguint els seus desitjos i indicacions.
La capacitat d’escolta, d’espera, fins i tot de suportar el silenci i la no intervenció; eines que permetran que pugui sorgir el desig propi de cada persona en aquest moment tan íntim i crucial com és el seu final de la vida.
L’acompanyament i el suport a la família.
La necessitat dels professionals de formar-se, supervisar la feina dintre de l’equip i acompanyar-se mútuament davant del patiment que han de sostenir i suportar en la seva quotidianitat.

En aquest article ens ensenya la importància de morir bé. Es diu molt ràpid però és un article que ens emociona, ens atrapa només de començar a llegir-lo i ens fa pensar que voldríem una Marta quan ens arribi aquest moment. Esperem que el seu exemple comenci a posar les bases en el sistema sanitari d’una altra manera de viure la mort.

Marisa Ara
leave a comment

Download presentation text (text in Catalan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *