Presentation of the interview with Dr. Joan Benach, MD and Dr. Carles Muntaner, MD

[Text in Catalan]: L’entrevista que ens ha enviat Joan Benach per publicar a Intercanvis és la que va realitzar juntament amb el Dr. Muntaner a un diari digital alternatiu de gran qualitat, conegut amb el nom de Kaos en la Red. Aquesta publicació digital alterna notícies de les quals els mitjans convencionals no se’n fan ressò amb entrevistes o treballs (llibres inclosos) de científics, politòlegs o filòsofs sobre temes d’actualitat. Joan Benach, que és en l’actualitat una de les màximes autoritats mundials en la temàtica de com les desigualtats socials afecten la salut, fa un magnífic resum de tota aquesta problemàtica i dóna múltiples clarícies de fins a quin punt els condicionants econòmics, socials i polítics determinen de forma gens negligible la salut humana.

L’entrevista, la va realitzar el filòsof Salvador López Arnal. Com totes les que realitza, recupera l’estil rigorós —és a dir, no banal— de l’art de l’entrevista en profunditat a les dues persones expertes en aquest tema tan actual i controvertit.

L’ofensiva neoliberal, palesada en els interessos de les multinacionals químico-farmacèutiques, vol explicar que la producció de malaltia és estrictament d’origen genètic i hereditari i que els factors de caràcter ambiental i social —i no diguem els pròpiament psíquics— no pinten res en la producció de salut i malaltia. L’entrevista ens dóna un autèntic gavadal d’arguments per tal de no quedar-nos atrapats en el mecanicisme simplista que tot ho redueix a pura genètica, per cert, mal aplicada.

Oriol Martí
leave a comment

Download presentation text (text in Catalan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *