Some notes about the book «The Secret of Antoni Tàpies» by Massimo Recalcati

El secreto de Antoni Tàpies
Reflexiones sobre la poética del muro
Massimo Recalcati
Barcelona: Ediciones Ned, 2020

[Text in Catalan]: El 24 de gener, es va presentar a la Casa del Llibre de la Rambla de Catalunya a Barcelona el llibre El secreto de Antoni Tàpies. Reflexiones sobre la poética del muro.

En aquest acte, l’autor va ser flanquejat per l’artista plàstic Antoni Llena i el psicoanalista Joseph Knobel, afavorint un diàleg que va possibilitar encara més l’exposició de les idees del psicoanalista milanès. De l’assistència a aquesta presentació i de la lectura del llibre em plau fer-ne unes notes a mode de ressenya.

Fascinat per Tàpies 40 anys ençà, diu haver-lo tingut present des de llavors en els cursos, les xerrades i els seminaris que ha dictat. Recalcati s’interessa per la definició que l’artista fa de la creació artística com a forma de «fer el buit» i que connecta amb tota la seva teorització lacaniana, especialment amb el concepte de Real. El tema de la representació travessa tot el text, partint del que per a ell fonamenta la poètica de Tàpies: l’obra no és una representació des res. A partir d’aquí el desplegament de la noció d’objecte i la seva representació ocupen el lloc preeminent fins a arribar al nòdul principal: quin és el misteri de la creació?

Conceptes com l’acte, la contingència o la necessitat van éssent articulats al voltant de les línies de força artístiques i filosòfiques de les que es nodreix. De la doctrina lacaniana la temporalitat, la pulsió escòpica (i la mirada), el narcisisme i el significant van prenent relleu a mesura que avança el llibre per la via biogràfica de Tàpies. Per a Recalcati el punt d’inflexió en l’obra de l’artista català és un autoretrat de 1950. A partir d’aquesta fita (en el sentit topogràfic del terme) Recalcati es mostra prodigiòs en l’anàlisi que fa de l’evolució de la pintura del mestre. Contraposant-lo als pintors del Reneixement italìa, diu que Tàpies no ofereix obertures a l’exterior sinó que es compacta amb el mur mateix. […]

Joan Pijuan i Pintó
leave a comment

Download full review (text in Catalan)

Read full review (text in Catalan) at Issue 44 :: July 2020 already in your bookstore, request a copy here and we will send it to you

Request copies (paper edition 90 pages bound (text in Spanish or Catalan))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *