De la impremta a Internet: tecnologies i evolució de la subjectivitat humana

Els pobladors de les societats sense escriptura mostren una baixa capacitat d’introspecció. La invenció de la impremta, que possibilita la lectura en solitari, augmenta les capacitats introspectives; l’aparició de la novel•la romàntica és un poderós estímul de l’empatia del lector cap als protagonistes. Amb l’aparició Seguir leyendo…