Què cal fer per créixer saludablement

El text correspon a l’exposició feta en la XVII Jornada de Salut Mental de Nou Barris i he optat per mantenir el contingut, adreçat a un públic divers, format per membres de l’Associació de familiars de malalts mentals i de professionals de la salut, i Seguir leyendo…

De l’enquadrament a les regles del joc

La transferència i l’enquadrament tenen un lloc central a la comesa clínica i són motiu de preocupació i discussió, ateses les circumstàncies adverses i inestables en què sovint es desenvolupa el nostre treball. Proposo un canvi d’accent cap a considerar l’enquadrament no com un estàndard Seguir leyendo…