El fenomen psicosomàtic (FPS). Límit de l’estructura del llenguatge

La psicosomàtica ha sigut sempre un enigma per a la clínica i per a la medicina. En aquest article, faig un recorregut pels diferents corrents psicoterapèutics i de les ciències d’investigació neurobiològiques, que, a mesura que avancen, avalen la teoria freudiana de l’inconscient. A través Seguir leyendo…

La procreació mig segle després de les aplicacions de tècniques de reproducció assistida

El treball descriu aspectes psicològics de la demanda de procreació en una Unitat de Reproducció Assistida en el marc de l’assistència pública. Destaca la importància de l’articulació de l’elaboració del dol per la pèrdua de la fecunditat biològica amb les funcions parentals i l’afrontament de Seguir leyendo…

Adolescència: identitat, límits, sectarisme

En aquest article pretenem parlar sobre l’adolescència, aproximant-nos a entendre el seu significat, així com les tendències bàsiques d’agrupament i la importància dels límits. En el segon punt intentem mostrar que, com tot procés de canvi, l’adolescent s’enfronta al dol de deixar de ser infant. Seguir leyendo…

Violencia contra las mujeres, ViolenciaS contra La mujer

En este artículo se plantea que el abordaje clínico de los sujetos implicados en casos de violencia sexista es insuficiente cuando esta se la entiende exclusivamente desde los aspectos socio-culturales, históricos y políticos. El abordaje requiere de la perspectiva de los factores de salud mental Seguir leyendo…

L’envelliment de la població en les societats del primer món

Les societats del primer món estan sotmeses a un procés d’envelliment creixent. Això planteja problemes pel que fa a la sostenibilitat del sistema de les pensions i, alhora, genera problemes de no Bon Tracte o de clar maltractament a les persones grans. Aquest article mostra Seguir leyendo…

Usos de drogues i adolescència

L’article que presento a continuació és el desenvolupament de la Conferència dictada a les XVIII Jornades de familiars de malalts mentals de Nou Barris que portava per títol «Usos de drogues i adolescència», enquadrada dins del programa «La prevenció de la salut mental en la Seguir leyendo…

Què cal fer per créixer saludablement

El text correspon a l’exposició feta en la XVII Jornada de Salut Mental de Nou Barris i he optat per mantenir el contingut, adreçat a un públic divers, format per membres de l’Associació de familiars de malalts mentals i de professionals de la salut, i Seguir leyendo…

Reflexiones a partir de una dinámica de grupo psicoterapéutico

Reflexiones a partir de la experiencia de una dinámica psicoterapéutica de grupo en una unidad de ingresos psiquiátricos de adultos en el marco de la asistencia pública. Este estudio ha sido realizado a partir de la experiencia psicoterapéutica grupal llevada a cabo en la Unidad Seguir leyendo…

En defensa de la subjetividad. Plataforma para la defensa de la salud mental pública

En este artículo se da a conocer la Plataforma en Defensa de la Salud Mental Pública en Catalunya —un movimiento asambleario de profesionales de disciplinas diversas que participan a título personal, creado para afrontar problemas cruciales en el campo de la salud mental en la Seguir leyendo…

Efectes del soroll en la salut

Ja fa temps que aquest tema dels efectes del soroll en la salut emocional i física m’interessa. A primer cop d’ull pot semblar un tema simple, perquè no hi parem atenció i perquè cada vegada hi ha més soroll. En aquest article he intentat transmetre Seguir leyendo…

La singularidad erógeno pulsional

Este artículo presenta una propuesta figurada de la organización psíquica centrando su atención en las capacidades de asimilación de lo externo por la singularidad del niño en su intercambio con los objetos primarios. También establece conjeturas en relación con la físico-química referidas a la capacidad Seguir leyendo…

La importància de l’acompanyament psicològic en el dol perinatal

En aquest article presentem algunes reflexions sobre el treball de dol en una unitat de cures intensives neonatals (ucin). En el parts prematurs, la mare acostuma a experimentar sentiments de pèrdua davant la manca d’una resposta esperada i satisfactòria del nadó. Aquests sentiments, que són Seguir leyendo…

Qui truca a la porta?

El problema dels refugiats s’aborda com un problema polític i social que ens afecta i ens compromet objectivament i subjectivament a tots. Però la crueltat i la duresa de les experiències viscudes pels demandants de refugi representen un nivell de patiment tan alt que pot Seguir leyendo…

Celebración de la diferencia y elogio del desarraigo y la acogida Identidades, migraciones, salud mental y derechos humanos
Segunda parte

Esta segunda parte es, de nuevo, un texto nómada, siendo desde esta perspectiva que recorre saberes sobre las migraciones, exilios y los diversos movimientos humanos. Si el anterior artículo fue la celebración de la diferencia como reconocimiento de la singularidad de cada sujeto producto de sus Seguir leyendo…

Memòria, dol i psicoanàlisi en el llarg camí de dolor entre 1939 i 2017

Perquè l’objectiu del símptoma traumàtic és trobar algú a qui parlar, en aquest article s’intenta trobar una resposta a la pregunta «quina és l’actitud que ha d’adoptar el psicoanalista en casos de dol extraordinari per trauma social?». Desenvolupa la cognició de l’elaboració traumàtica des de Seguir leyendo…

Neoliberalismo, crisis económica y sujeto

La actual crisis económica, iniciada en el año 2008, se ha producido a partir de los excesos del sistema neoliberal, última versión del capitalismo. Esta se basa en la desregulación, la privatización y el desmantelamiento del estado del bienestar, nacido después de la Segunda Guerra Seguir leyendo…

Sobre la precària situació de l’atenció a la salut mental a Catalunya

Aquest treball és una recopilació de tres articles publicats al Diari de la Sanitat: Atenció a la salut mental: més pacients i menys recursos. Els nens són un exponent de la precarietat familiar i social. Els professionals de la salut mental: invisibles i sobrecarregats. Aquests Seguir leyendo…

El diálogo psicoanalítico ayer y hoy Segunda parte: Asociación libre (continuación). La atención flotante, ¿segunda regla de oro del psicoanálisis?

En esta segunda parte del artículo (la primera fue publicada en el número anterior de esta revista) el autor completa su exposición acerca de la asociación libre, para luego abordar expresamente el tema de la atención flotante, de la que describe los fundamentos metapsicológicos de Seguir leyendo…

Reflexions entorn del Protocol per al maneig del trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) infantojuvenil en el sistema sanitari català

Després de la publicació el maig de 2015 del Protocol per al maneig del trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) infantojuvenil en el sistema sanitari català, i essent conscients de la controvèrsia que aquest tema genera entre els professionals de les diferents disciplines que Seguir leyendo…

Celebración de la diferencia y elogio del desarraigo y la acogida Identidades, migraciones, salud mental y derechos humanos
Primera parte

Este artículo es la primera parte de una extensa y rigurosa reflexión acerca de la identidad, la diferencia, la migración y sus efectos en la salud mental de las personas y comunidades. Si bien la identidad es un tema troncal en la teoría psicoanalítica, el Seguir leyendo…

«Doctora, pensava que no s’acabava»
El comiat en els grups de la vellesa

A partir de l’experiència de treball grupal amb gent gran dins del «Programa de suport emocional a la vellesa», es fa una reflexió d’allò que passa en els grups de tractament d’orientació psicoanalítica al voltant de la finalització dels grups, els comiats i les pèrdues Seguir leyendo…

De estos tiempos y el psicoanálisis
Subjetividad colectiva e individual en la clínica contemporánea

La sociedad postmoderna cuestiona y disuelve valores y las personas que hasta entonces vivían entre espejismos simbolizados por la religión, la comunidad y la estabilidad se encuentran en un mundo diferente. Se apagaron los dioses y las ficciones de consuelo para la existencia terrenal. Lo Seguir leyendo…

Els retalls i els efectes de resignificació de sentit a Nuovo Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore

Salvatore (Toto), el protagonista de la pel•lícula Nuovo Cinema Paradiso, conegut realitzador cinematogràfic a Roma, ja coneix l’ancoratge infantil de la seva professió. Però no es tanca el cercle fins a la mort d’Alfredo, el seu referent patern d’infantesa a Sicília. Allò reprimit, en forma Seguir leyendo…

El diálogo psicoanalítico ayer y hoy. ¿Qué ha sido de la asociación libre y de la atención flotante?
Primera parte: Asociación libre. La regla fundamental psicoanalítica

Se trata de una revisión crítica y pormenorizada de las referencias, sobre todo freudianas, aunque también de otros autores, al empleo de la regla de libre asociación en el analizando y de la atención flotante en el analista, componentes esenciales del llamado diálogo analítico, así Seguir leyendo…

Un lloc per a la poesia
Una mirada a l’expressió artística lírica lligada a la psicoanàlisi clínica

En aquest article exploro l’aventura d’escriure poesia: la gènesi de la paraula, què pot motivar el poeta a escriure, quines influències literàries l’estimulen i quines eines específiques requereix el procés creatiu del llenguatge poètic. Les reflexions que presento són fruit de la meva experiència, que Seguir leyendo…

Violència institucional i salut mental, una qüestió d’equilibri. L’acompanyament terapèutic

L’autora parla sobre diferents aspectes de la violència institucional, posant l’èmfasi en l’anomenada «violència necessària» (Piera Aulagnier), aquella que es fa, no només sense voluntat de causar perjudici, si no pel bé d’un altre. Reflexiona breument sobre els conceptes de violència i agressivitat, les seves Seguir leyendo…

Una semiótica particular
Revisiones al respecto del fenómeno psicosomático

En el presente trabajo encontrará una propuesta singular de cómo la categoría de «representación», desde la semiótica, puede entenderse también desde el psicoanálisis, y cómo, en este entrecruzamiento, puede contemplarse cuestiones tan esenciales como las que hacen al ser. Es pues tomando en consideración dos Seguir leyendo…

De l’enquadrament a les regles del joc

La transferència i l’enquadrament tenen un lloc central a la comesa clínica i són motiu de preocupació i discussió, ateses les circumstàncies adverses i inestables en què sovint es desenvolupa el nostre treball. Proposo un canvi d’accent cap a considerar l’enquadrament no com un estàndard Seguir leyendo…

EMDR en el tratamiento de los traumas y trastornos de apego

El EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) es un enfoque psicoterapéutico que consta de ocho fases, que tiene un conjunto de procedimientos específicos centrados en el procesamiento asociativo espontáneo de los recuerdos traumáticos, con un componente de estimulación bilateral (movimientos oculares, auditivos o táctiles). El Seguir leyendo…

Revalorización de la contratransferencia en la clínica contemporánea

La extensión de los límites de la analizabilidad y los cambios que la cultura actual ha impreso en las formas de subjetivación, han promovido una riqueza clínica y teórica de gran envergadura. Los aportes de Winnicott al pensamiento freudiano, el estudio del trauma precoz y Seguir leyendo…

El que és normal i el que és patològic a l’adolescència

La ponència que es presenta vol transmetre, amb un llenguatge didàctic, clar i adaptat al públic de la sala —majoritàriament familiars i malalts mentals— què suposa l’adolescència en l’actualitat, quins aspectes psíquics es juguen en ella i com diferenciar què és normal o esperable d’aquelles Seguir leyendo…

Richard Wagner: A propòsit del problema de la identitat i el narcisisme. Algunes hipòtesis (primera part)

El treball investiga la biografia de Richard Wagner. Usa conceptes de la psicoanàlisi per indagar en el seu funcionament psíquic i emetre algunes hipòtesis sobre com la dinàmica inconscient hauria determinat la vida i l’obra del més gran compositor d’òpera de tots els temps. L’article Seguir leyendo…

Represión originaria (Urverdrängung), un concepto abierto. Cien años de Metapsicología

El concepto de represión originaria (Urverdrängung), del que este año se cumple un siglo, fue uno de los que quedaron más difusos y menos desarrollados, a lo largo de la obra de Freud, sobre todo desde el punto de vista clínico. En este artículo, después Seguir leyendo…

De la ontología del Selbst a la clínica del self. Aplicaciones dentro del campo del padecimiento psicosomático

En el presente texto se esboza una hipótesis central: el padecimiento psicosomático corresponde a una manifestación del verdadero self winnicottiano. Para dicha tarea propongo como sostén los textos de F. Nietzsche, Así habló Zarathustra (1885) y Más allá del bien y del mal (1886); estos, Seguir leyendo…

En recuerdo de Silvia Tubert

Silvia Tubert, psicoanalista y escritora, fue una intelectual comprometida que cuestionó con agudo sentido crítico el psicoanálisis de su tiempo. Es autora de numerosos artículos y libros sobre temas de infancia, adolescencia, reproducción asistida y subjetividad femenina. Su original pensamiento fue articulando siempre la perspectiva Seguir leyendo…

Ana María Matute, su obra y su pasado

La obra de la escritora Ana M.ª Matute adquiere especial relevancia por su gran calidad literaria y también por la atención que presta al mundo emocional en la infancia. Palabras clave: escritura, sublimación, vitalidad. Gemma Cánovas Sau déjale un comentario Descargar texto completo Ana María Seguir leyendo…

Acercamiento al enigma del Quijote y a su influencia en la literatura occidental

Tras la conmemoración en 2005 de los 400 años de la publicación de la Primera parte del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha que se organizó en Martorell (Barcelona) por el seminario que, sobre Psicoanálisis y Actualidad, yo coordinaba y con el deseo de Seguir leyendo…

Presentació del projecte d’atenció a la vellesa. En memòria del Dr. Pere Folch

Presentació del Projecte d’Atenció a la Vellesa, ideat pel Dr. Pere Folch, recentment desaparegut. El projecte d’assistència a les àrees bàsiques de la salut pública (ABS) de la Fundació Sant Pere Claver es va iniciar el setembre del 2010 i ha seguit amb el treball Seguir leyendo…

Doctor, ¿usted sabe cómo se sale de aquí?

En este trabajo se plantean algunas consideraciones psicoanalíticas en los tratamientos de pacientes psicóticos. La clínica nos permite visualizar dos fragmentos psíquicos: uno psicótico y otro neurótico, manifestándose prevalentemente uno u otro y requiriendo diferentes actitudes de escucha. Asimismo, mi experiencia me sugiere la evolución Seguir leyendo…

«Saps com m’esborrona el que dius?»: de les Dones, de la Por i de la Transmissió

Reflexionar des del nostre ofici, sobre la Guerra del 36, la postguerra, la dictadura i la transició, implica un desafiament. Suposa l’abordatge d’un esdeveniment complex i devastador per a la humanitat, que ha quedat inscrit de forma indeleble com una ferida difícil de cicatritzar en Seguir leyendo…

Las transferencias al estilo Facebook en los tratamientos psicoanalíticos

Los tiempos actuales, de posmodernidad o sobremodernidad, se caracterizan por relaciones débiles, frágiles, líquidas al decir de Zygmunt Bauman. Resulta cada vez más frecuente, y especialmente en los adolescentes, aunque no solo en ellos, un tipo de vínculo transferencial que llamaré «al estilo Facebook», caracterizado Seguir leyendo…

Un diari d’hivern: psicoteràpia psicoanalítica grupal a la vellesa

Al setembre de 2010 un grup de psicoanalistes ens vam reunir amb l’interès de promoure un projecte d’atenció a la vellesa. Aquest projecte s’inicià amb la col·laboració dels centres d’assistència primària, on les visites de les persones grans —de més de 65 anys— és molt Seguir leyendo…

El misterio de Botticelli – (El devenir del sí-mismo)

La pintura La Derelitta (La Abandonada), atribuida al taller de Sandro Botticelli, representa a un personaje solitario sentado frente al portón cerrado de un monasterio. Esta imagen será el punto de partida para la interpretación psicoanalítica. Kohut nos servirá como modelo teórico principal. El abandono Seguir leyendo…

Garfio: un capitán sin poder. Las consecuencias de la denegación generacional

Nos encontramos muy a menudo en la clínica actual a niños y adolescentes cuyos padres han hecho una verdadera dejación de sus funciones, dejando a estos sujetos en formación a la intemperie, llenos de miedo, un miedo que proyectarán de diversas maneras; incluso negándolo o Seguir leyendo…

Opus 20; 1. Preludio 2. Andante 3. Vivace, ma non troppo 4. Finale

El texto alude a la urgente necesidad de renovar el psicoanálisis para afrontar los nuevos retos de la actualidad. Las propuestas que en él se formulan están más fundamentadas en factores intrínsecos a nuestro oficio que en los extrínsecos (crisis sociopolítica, económica e ideológica reinante, Seguir leyendo…

De la impremta a Internet: tecnologies i evolució de la subjectivitat humana

Els pobladors de les societats sense escriptura mostren una baixa capacitat d’introspecció. La invenció de la impremta, que possibilita la lectura en solitari, augmenta les capacitats introspectives; l’aparició de la novel•la romàntica és un poderós estímul de l’empatia del lector cap als protagonistes. Amb l’aparició Seguir leyendo…

Encuadre para un tiempo en crisis

Con el correr de los tiempos, el encuadre clásico ha ido modificándose. Diversos factores socio-culturales han instaurado la tendencia a reducir la frecuencia de las sesiones y a acortar la duración de los tratamientos. En esta ponencia vamos a reflexionar sobre la frecuencia de las Seguir leyendo…

Jean Laplanche: la refundación del pensamiento Freudiano

J. Laplanche, recientemente fallecido, realizó una importante contribución a la teoría psicoanalítica. En este artículo realizamos un recorrido por su obra. Revisó a fondo los textos de S. Freud, aclaró equívocos, reformuló conceptos, con un respeto total y no alejándose de lo fundamental. El rescate Seguir leyendo…

El múltiple interés de la hipótesis acerca de la pulsión de muerte

Se efectúa una revisión de la última teoría pulsional freudiana, diferenciando sus dos versiones de la pulsión de muerte, esto es, como compulsión de repetición (Freud,1920) y la traducida en pulsiones agresivas o destructivas (Freud, 1923). Se trata de dos descripciones diferentes, conectadas entre sí Seguir leyendo…

Camp d’Argelers: el rastre (rostre) de la violència

El camp d’Argelers de la Marenda es convertí en un espai d’horror, de terror i de maltractament continuat als ciutadans reclosos, que comportà nombrosos i greus símptomes, que s’estenen a primera, a segona, a tercera i a quarta generació. La vinculació de certs problemes psicopatològics Seguir leyendo…

El juego, más allá del principio del placer, la pulsión de muerte y el espacio psicoanalítico

Partiendo del giro freudiano de los años 20, se relaciona el juego del fort-da con la conceptualización a nivel teórico de la pulsión de muerte y a nivel práctico con el pensamiento y el espacio psicoanalíticos, entrelazados con la capacidad de simbolización que refleja el Seguir leyendo…

Bases de la psicoterapia e intervenciones online

Desarrollamos concepciones teóricas en torno al aparato mental y la tecnología, el mito de Narciso y el espejo tecnológico, la realidad y la realidad virtual; revisamos brevemente concepciones de autores que facilitan la comprensión del mundo online como Marshall McLuhan, Derrick de Kerckhove y Pierre Seguir leyendo…

La influencia del pensamiento freudiano en la cultura actual

Según el autor de este artículo, Sigmund Freud no solo engendró el psicoanálisis y la clínica psicoterapéutica, sino que abrió un nuevo modo de pensar los problemas culturales. Sus reflexiones sobre la religión, la sexualidad, la homosexualidad, la enfermedad mental, los movimientos de masas, así Seguir leyendo…

El treball terapèutic grupal en un centre de salut mental

Una experiència de grups terapèutics Exposem les següents reflexions sobre el treball sistemàtic grupal en un centre de salut mental d’adults (CSMA), amb joves i adults que organitzem anualment com a recurs psicoterapèutic, amb un format de treball continuat, oferint als pacients un espai grupal Seguir leyendo…

La sexualidad posmoderna. Cambios en la teoría y en la clínica psicoanalíticas

La sexualidad humana varía de una cultura a otra dependiendo del contexto socio-histórico en el que se desarrolle. De la sexualidad del hombre primitivo, ligada a los ciclos de fecundación —como la de otros mamíferos—, a la sexualidad del humano occidental, desligada cada vez más Seguir leyendo…

El fanatismo, la identidad y el pensamiento

Fundamentalismo, integrismo, fanatismo, dogmatismo, sectarismo son distintas manifestaciones de una radical intolerancia frente a cualquier vértice nuevo en nombre de la defensa de una idea que se pretende eterna. Los defensores de ideas fijas se desarrollan tanto a partir de funcionamientos mentales basados en mecanismos Seguir leyendo…

Violencia: una manifestación de la perversidad

El autor se introduce en las manifestaciones de la violencia y la perversidad apoyándose en la etimología, porque comprende que el lenguaje es producto de la sedimentación de las experiencias intelectivo-afectivas de los hombres, para luego reencontrar dichos sentidos en la tarea terapéutica y reelaborarlos Seguir leyendo…

La coterapia. Su utilidad en las transferencias psicóticas

Con este artículo queremos transmitir una serie de reflexiones que nos plantea el trabajo en coterapia, ya que la consideramos útil en el marco de una institución pequeña para aquellos casos que, por su dificultad, serían inabordables desde la clásica psicoterapia individual. Lo abordaremos a Seguir leyendo…

Salud Comunitaria. Aspectos promocionales en la salud del adulto mayor

Este trabajo forma parte del libro Aspectos Psicosociales del Mayor, Salud Comunitaria, Creatividad y Derechos Humanos. Desarrollamos nuestra tarea desde un enfoque interdisciplinario, con una mirada amplia sobre ese sujeto que disfruta y sufre en el recorrido de su camino vital, en cuyo transcurso envejece. Seguir leyendo…

Tratamiento psicológico de la fecundidad medicalizada

El present treball aporta algunes reflexions sorgides de l’observació clínica recollida en el marc de l’assistència interdisciplinària de parelles que consulten per problemes de fecunditat i que recauen en el camp de la bioètica. Es vol destacar la importància de considerar els aspectes emocionals que Seguir leyendo…

Un criterio… ¿tan ingenuo?

En el presente texto se parte de la inicial estupefacción del autor ante criterios fenomenológicos de fin de análisis, supuestamente normativos y adaptativos como casarse y tener hijos. Partiendo del amar y trabajar freudiano, se pesquisan en profundidad las transformaciones metapsicológicas requeridas para el fin Seguir leyendo…

La Verleugnung y su relación con el saber. Un estudio sobre el concepto de desconocimiento

En este artículo me propongo tratar el concepto freudiano de Verleugnung (desmentida) desde una doble perspectiva: primero desde un punto de vista clínico, como una defensa generadora de un modo de permanecer inconsciente ante una parte de la realidad, fenómeno para el que propongo la Seguir leyendo…

Algunas consideraciones sobre técnica en (pero no sólo) psicosomática

Este trabajo intenta reflexionar sobre las relaciones que mantienen los principios técnicos y las teorías que les dan cobijo, tomando como ejemplo el pensamiento psicosomático de la Escuela de París. Se pregunta, específicamente, si es posible un cambio teórico que no se acompañe de un Seguir leyendo…

Nuevos abordajes en psicoterapia psicoanalítica: IV Simposio de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP)

El pasado 9 de mayo se celebró en Barcelona el IV Simposio de la sección de psicoterapia psicoanalítica de la FEAP, federación que aglutina a diversas asociaciones de profesionales de la psicoterapia de distintas orientaciones y del conjunto del estado. El simposio reunió a numerosos Seguir leyendo…

La psicoterapia focal y breve. Rasgos distintivos

Esta técnica, también conocida como psicoterapia breve o de objetivos y tiempo limitados es, a mi entender y a estas alturas de nuestros conocimientos teóricos y experiencia clínica, un procedimiento si bien inspirado y basado en el psicoanálisis, factible de ser definidamente caracterizado y diferenciado Seguir leyendo…

Anatomía y función digestiva de la mente: formación simbólica versus canibalización de significado

En este trabajo se aborda la construcción del equipo necesario a la producción de símbolos adoptando el modelo propuesto por Wilfred Bion y las contribuciones posteriores de Donald Meltzer. La peripecia en el proceso constructivo conlleva la posibilidad de formación simbólica, pero también la canibalización Seguir leyendo…

Variaciones sobre un tema de psicoterapia y/o psicoanálisis: el trauma de la sesión semanal única

El presente texto es una expansión muy acrecida de una ponencia propuesta en la ocasión de una mesa redonda sobre psicoanálisis y/o psicoterapia, organizada bajo los auspicios de la AEHP. Aquél fue un trabajo clásico sobre las diferencias e indicaciones diversas de la psicoterapia de Seguir leyendo…