Experiència grupal entorn a la gent gran

Resumen

El present treball fa reflexions entorn a l’experiència grupal amb gent gran posada en marxa al CSM de Sants, Sant Pere Claver Fundació Sanitària, des del maig de 2012 fins al març de 2013 durant 34 sessions de freqüència setmanal i d’una hora de durada. El grup va estar format per 14 components, dos terapeutes i un observador. La seva creació va respondre a la necessitat d’atenció d’un volum important de persones grans que eren dirigides al CSM, per ser atesos psiquiàtricament i psicològicament, des dels Centres d’Assistència Primària, fonamentalment amb símptomes depressius resistents al tractament habitual. El treball descriu les observacions dels terapeutes i observador fetes entorn a la dinàmica relacional que es va establir, amb les particularitats de la senectut, a les quals s’hi afegeixen les malalties freqüents agudes i cròniques de l’edat, la relació amb la mort, amb els dols, els rols de les famílies i amics, així com els fets psicològics diferencials d’aquesta etapa vital. Es va observar que la relació íntima de la persona gran amb els seus cuidadors i amb els altres components del grup, facilita una activació de les dinàmiques relacionals, tant intrapsíquiques com interpersonals. Aquesta activació va afavorir la remissió de bona part dels símptomes depressius.

Paraules clau:
grup, gent gran, vellesa, símptomes depressius.

Carlos Giménez Lorente, Joana Lara Cabrejas
déjale un comentario

Descargar texto completo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *