Presentació de Núria Mata

La ponència que presenta Núria Mata forma part del bloc d’exposicions que es van dedicar a pensar l’adolescència, des de diferents perspectives, en les últimes jornades organitzades per l’Associació de Famílies per a la Salut Mental de Nou Barris. En elles es va parlar del risc de viure dels adolescents, del que és normal i del que és patològic en l’adolescència i l’acompanyament familiar durant i després de la crisi adolescent. D’aquest últim aspecte ens en va parlar Núria Mata.

Núria Mata té una extensa experiència en el camp de la clínica. És psicòloga clínica i psicoterapeuta. És coordinadora de tallers sobre qüestions d’interès psicosocial: parentalitat, relacions abusives, relacions interculturals. Finalment és també directora d’Espai DiverPsitat, centre sanitari d’atenció psicològica, recursos psicosocials i prevenció.

En aquest article demostra una cosa que és important ressaltar: com obrir la nostra pràctica clínica a àmbits diferents, mantenint, però, una escolta psicoanalítica.

La Núria ens parla d’acompanyament. La paraula defineix molt bé l’objectiu general de la seva proposta: treballar amb famílies en què l’adolescència del fill/a ha suposat no només l’entrada d’aquest o aquesta en un moment crític de la vida, sinó l’emergència, l’eclosió o l’agreujament de la malaltia mental.

D’una manera didàctica, entranyable i molt poètica, la Núria desgrana els sentiments que van a anar apareixent, les fantasies, les culpes… davant d’aquesta nova situació. Ens parla de les solucions patològiques però també, i sobretot, de la resolució que pugui proporcionar una escolta-acompanyament en la qual el terapeuta, la família i el pacient troben noves formes de restaurar els miralls trencats. Metàfora preciosa de la imatge personal i social trencada pels efectes devastadors per a tots, família i malalt, de la malaltia mental.

Aquest acompanyament suposa inventar i crear dispositius nous amb els quals, des de la psicoanàlisi, es pugui seguir complint la seva funció: disminuir el nivell de patiment de les persones que consulten i augmentar el de trobada, restauració i reparació. La Núria ens parla de com, en la seva pràctica quotidiana, aconsegueix tot això.

Marisa Ara Comín
déjale un comentario

Descargar texto presentación

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *