Reflexions entorn del Protocol per al maneig del trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) infantojuvenil en el sistema sanitari català

Després de la publicació el maig de 2015 del Protocol per al maneig del trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) infantojuvenil en el sistema sanitari català, i essent conscients de la controvèrsia que aquest tema genera entre els professionals de les diferents disciplines que atenem els infants i adolescents que pateixen la simptomatologia que es descriu en aquest trastorn, volem en aquest article, plantejar algunes reflexions que la lectura en profunditat del protocol ens ha generat. Des d’un enfoc psicodinàmic, la nostra intenció és aportar punts de vista integradors que permetin avançar en l’abordatge d’aquesta simptomatologia i no caure en un reduccionisme que empobreixi la comprensió i el tractament del TDAH.

Paraules clau:
protocol; TDAH; infanto-juvenil; enfoc psicodinàmic; crítica

Maisa Campos, Pilar Barbany
déjale un comentario

Descargar texto completo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *