Sobre algunes transformacions i usos del terme «diferència» en els darrers temps.
Les dones i la política

El moviment d’emancipació femenina ha aspirat i aspira a harmonitzar dos moviments de la democràcia moderna que no sempre han anat equilibrats: la universalitat dels drets humans i la dualitat dels sexes, present en tota la tradició utòpica del segle XIX (pensem en Fourier, per exemple). Per dir-ho amb altres paraules: busquem conquerir l’universal en nom de la primera diferència humana, la diferència dels sexes; la reclamació política de paritat pretén, de fet, l’u sense destruir el dos, la unitat sense eliminar la dualitat dels sexes (Fraisse, 2002).1 Oblidar aquesta, diguem-ne, complexitat escènica és el que aboca a pensar que el reconeixement de la llibertat femenina és assimilable a la mera igualtat de drets; com si totes les veritats importants sobre […]

Fina Birulés
déjale un comentario

Descargar texto completo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *