About «The contexts of being. The Intersubjective Basis of Psychic Life» by Robert D. Stolorow and George E. Atwood

Los contextos del ser. Las bases intersubjetivas de la vida psíquica
Robert D. Stolorow, George E. Atwood

[Text in Catalan]: Aquest llibre fou escrit al 1992, i la seva traducció ha sigut el fruit de l’interès d’un grup de professionals per conèixer i donar a conèixer altres línies de pensament psicoanalític. És la primera traducció al castellà d’Atwood i Stolorow, els creadors de la perspectiva intersubjectiva en psicoanàlisi. El seu primer llibre, Faces in a Cloud (Cares en un núvol), fou publicat fa 25 anys.

La tesi central que aquests autors desenvolupen a la seva teoria és, que de la mateixa manera que cada persona veu una cosa diferent quan mira un núvol, els analistes quan estem amb els nostres pacients els veiem a través dels nostres prejudicis teòrics i de les nostres conviccions emocionals. En aquest sentit posen molt d’èmfasi en que l’analista revisi els seus principis organitzadors constantment, i tingui present quin impacte emocional exerceix sobre el pacient.

Descriuen tres formes d’inconscient:

  1. Inconscient pre-reflexiu: Correspon als principis organitzadors que donen forma i tematitzen inconscientment les experiències d’una persona.
  2. Inconscient dinàmic: Correspon a les experiències a les que es va negar articulació perquè foren percebudes com amenaça a les relacions imprescindibles. No es considera constituït per derivats pulsionals reprimits, sinó per estats afectius, que foren tapiats defensivament al no evocar una resposta empàtica de l’entorn a la infància. Aquest segrest defensiu intenta protegir de la retraumatització i és la principal font de resistència al tractament.
  3. Inconscient invalidat: Correspon a les experiències que no han pogut ser articulades perquè mai varen evocar resposta de cap tipus de l’entorn.

Aquestes tres formes d’inconscient deriven de contextos formatius intersubjectius específics. Amb aquesta formulació reconsideren el que és la pedra de toc del pensament psicoanalític: el concepte dels processos mentals inconscients. L’inconscient pre-reflexiu i l’inconscient dinàmic es diferencien del preconscient de Freud (1900,1915) en que només es poden fer conscients amb gran esforç. L’inconscient […]

Àngels Córcoles i Pàmies
leave a comment

Download full text (text in Catalan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *