Anxiety, depression and emotional distress

Dossier: Covid-19?

Abstract

The text aims to show how over the years the human being is in search of happiness. In his book Civilization and Its Discontents, Freud also reflects about it by highlighting the importance of our subjectivity. As a result of the pandemic that we are experiencing, a considerable increase in physical and/or psychological discomfort has been evident. The writing is a reflection that revolves around the tendency of our society to seek for organic causes and pharmacological treatments for anxieties, depressions or discomforts in general, ignoring human subjectivity.

Keywords
Happiness, subjectivity, anxieties, depressions

[Text in Catalan]: Quan Freud, en El Malestar en la cultura, es pregunta per què a l’home li resulta tan difícil ser feliç, apunta evidències que tenen a veure amb la caducitat del nostre cos —limitat, defectuós, mortal—, amb la supremacia de la naturalesa —mai no arribarem a dominar-la del tot—, o amb el fet de no saber regular les relacions humanes (en la família, en la societat o en l’Estat). Si, des de fa tants segles, molts filòsofs han teoritzat sobre la recerca de la felicitat, deu voler dir que, per a l’ésser humà, esdevé un objectiu de vida poder assolir-la.

A tall d’exemple, vull recordar allò que expressen alguns pensadors com, per exemple, Aristòtil, quan ens explica que «la felicitat depèn de nosaltres mateixos; que ser feliç significa autorrealitzar-se»; o bé Ortega i Gasset, quan manifesta que «la felicitat la trobem quan coincideix el que volem ser amb el que som en realitat»; o Nietzsche, en concloure que «quan comprovem que hem superat allò que ens oprimia és quan som feliços». Tots ells, i molts d’altres, ens mostren amb claredat el que és la felicitat, però queda la incògnita de com podem assolir-la.

En aquest sentit, ens pot ajudar l’esmentat treball de Freud quan afirma que la felicitat és «profundament subjectiva», i també Aristòtil quan pensa que «cadascú és diferent, i que per assolir la felicitat, primer s’ha de conèixer bé un a si mateix, saber què vol, què desitja…». Molt bona reflexió.

I aquí volia arribar per poder parlar de les ansietats, les depressions o els malestars físics o psíquics que patim en general i que, segons que ens mostren les estadístiques, […]

Fina Jonch Sampere
leave a comment

Download full article (text in Catalan)

Read full article (text in Catalan) at Issue 45 :: December 2020 already in your bookstore, request a copy here and we will send it to you

Request copies (paper edition 112 pages bound (text in Spanish or Catalan))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *