Approach to death in a long-stay residential unit

Dossier: Covid-19?
Re-establishing links: «crossing the familiar history and the work of the subjectivity. Approach and support in front of the death of their relatives»

Abstract

Presentation of the work proposed to do with families of residents with intellectual disability and mental health disorders in a long-term unit, where due to the advanced age and physical illness has led to the death of some residents. Joint work accomplished by the social worker and the psychologist of the unity, consequence of the situation of vulnerability.

Keywords
Family history, subjectivity, death, old age

[Text in Catalan]: Treballem en una unitat residencial de llarga estada al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Les persones ingressades en aquesta unitat van ser diagnosticades abans dels 18 anys d’una discapacitat intel·lectual. Llavors vivien amb les seves famílies, algunes en poblacions de fora de Catalunya, de la resta d’Espanya.

Amb el temps, aquestes persones patien situacions en les quals s’observaven dificultats en el seu comportament, a vegades alteracions que dificultaven la convivència familiar i la seva estabilitat. En altres cassos, s’hi afegien trastorns de salut mental de diversa simptomatologia.

Aquesta situació provocava sovint que els pares no es poguessin fer càrrec dels fills, a causa dels pocs recursos, econòmics o per dificultats per poder gestionar situacions conflictives, i això els empenyia a prendre la decisió d’un ingrés en un centre amb millors recursos per fer-se’n càrrec.

Aquesta decisió, sempre difícil, originava per una banda seguretat que podien ser tractats en un centre especialitzat, amb l’esperança que podrien viure millor, cosa que provocava un cert alleujament però, alhora podia originar sentiments de culpa i certa vergonya, ja que en alguns casos arribaven a pensar que els estaven abandonant, rebutjant, etc. Aquesta és la història compartida de molts dels nostres residents. […]

Marta Lleonart, Montserrat Vizcaino
leave a comment

Download full article (text in Catalan)

Read full article (text in Catalan) at Issue 45 :: December 2020 already in your bookstore, request a copy here and we will send it to you

Request copies (paper edition 112 pages bound (text in Spanish or Catalan))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *