Haydée Faimberg, Antoine Corel


Haydée Faimberg

  • Haydée Faimberg és analista amb funció didàctica de la Société Psychanalytique de Paris i de l’Asociación Psicoanalítica Argentina, i treballa des de fa molts anys a París. Presideix el fòrum sobre problemes clínics de la Federació Europea de Psicoanàlisi i des del 1993 és copresidenta del col·loqui clínic anual franco-britànic. Al 2005 va rebre el premi internacional Haskell F. Norman a «l’excel·lència en l’àmbit clínic, teòric i docent».
  • Llibres publicats:
    • El telescopaje de generaciones. A la escucha de los lazos narcisistas entre generaciones. (Buenos Aires, Madrid: Amorrortu Editores, 2007)
    • Transmission de la vie psychique entre générations, juntament amb René Kaës et ál. (Malakoff – France: Editorial Dunod, 2013)

Antoine Corel

  • Antoine Corel est membre de la Société Psychanalytique de Paris et de l’Asociación Psicoanalítica Argentina. De 1967 à 1975, il a été critique de cinéma du Journal « La Prensa » à Buenos Aires. Il s’intéresse aux conceptions du temps en analyse, à l’après-coup et à la construction.
  • Articles publiés:
    • Le temps de la construction: répétition et surprise. Avec Haydée Faimberg. Dans Revue française de psychanalyse. 1995/4 (no 59)

Finalist work, not awarded, that have been recognized by the Jury of the IV Ángel Garma Award to best unpublished work on psychoanalysis. Barcelona, 2019

Article:

«La Psychanalyse en Argentine» by Haydée Faimberg and Antoine Corel