About some transformations and uses of term «difference» in recent times.
Women and politics

[Text in Catalan]: El moviment d’emancipació femenina ha aspirat i aspira a harmonitzar dos moviments de la democràcia moderna que no sempre han anat equilibrats: la universalitat dels drets humans i la dualitat dels sexes, present en tota la tradició utòpica del segle XIX (pensem Read more…