Post-adoption: reflections on work with parent groups

[Text in Catalan]: Després de tota la burocràcia que implica l’adopció, els seguiments exhaustius, les nombroses entrevistes i proves per les quals hauran de passar els pares, la paperassa, els protocols a complimentar, el desgast emocional i un llarg etcètera, finalment arriba el gran dia Read more…