Contribution of neuroscience to the understanding of mental development and functioning

[Text in Catalan]: Els coneixements actuals de la neurologia i del desenvolupament neuro-psico-senso-motriu del nen, ens permeten profunditzar cada vegada més en aspectes que poden ser motiu de diàleg amb les aportacions de la teoria psicoanalítica. Aquesta possibilitat de confluència és possible perquè la neurofisiologia Read more…