Discomfort in psychoanalysis, honesty and the future of therapeutic psychoanalysis

[Text in Catalan]: El present treball reflexiona sobre el malestar que pugui conviure en la actualitat en l’exercici d’allò que l’autor considera psicoanàlisi psicoterapèutica, i prova de destriar-ne alguns factors que creu fonamentals per tal de desencallar una situació, referent a la nostra disciplina, que Read more…

A homosexuality female case. New paths for psychodynamic assistance

[Text in Catalan]: L’autor presenta un cas d’homosexualitat femenina tractat amb el mètode psicoanalític, amb bons resultats, alhora que aprofita per comentar les idees de R. Isay, psicoanalista americà poc conegut a casa nostra. Aquestes idees, segons l’autor, han estat decisives per a tractar aquest Read more…