Retroactivity and proactivity, short comments on “trauma and empathy” by Guillermo Mattioli

[Text in Catalan]: Havent rebut la teva proposta d’article per a Inter-nos, i després d’haver-lo llegit atentament vull agrair-te el treball minuciós de síntesi i els comentaris que aportes a aquesta discussió entre psicoanàlisi relacional i psicoanàlisi de les pulsions que ha anat omplint el Read more…

Migration, language, identity and coexistence. Alternative reflection on article by R. Goldstein: Migration, language, identity and resentment

[Text in Spanish]: Tenint en compte que la psicoanàlisi és una de les professions que —suposadament almenys— capacita per tenir una certa comprensió del funcionament intrapsíquic i relacional de les persones, sovint m’ha sorprès l’escassa quantitat de treballs psicoanalítics relacionats amb qüestions socials. Més d’una Read more…