Presentation of article «The analytical dialogue. Possible worlds and transformations in the analytical field» by Antonino Ferro

[Text in Catalan]: Antonino Ferro és psicoanalista de la Società Psicoanalitica Italiana (SPI) i de la International Psicoanalitic Association (IPA). Ha publicat nombrosos articles de clínica, teoria i tècnica, els llibres La técnica en el psicoanálisis infantil –traduït al castellà per l’editorial Biblioteca Nueva, i Read more…