Migration, narcissism and psychosomatic symptomatology

[Text in Spanish]: Este trabajo desarrolla la idea que en el proceso migratorio puede haber una ruptura del equilibrio narcisista, lo que a su vez en algunas personalidades desencadena sintomatología psicosomática. Este trabajo tiene por objeto desarrollar algunas ideas sobre un fenómeno que se presenta Read more…

Discomfort in psychoanalysis, honesty and the future of therapeutic psychoanalysis

[Text in Catalan]: El present treball reflexiona sobre el malestar que pugui conviure en la actualitat en l’exercici d’allò que l’autor considera psicoanàlisi psicoterapèutica, i prova de destriar-ne alguns factors que creu fonamentals per tal de desencallar una situació, referent a la nostra disciplina, que Read more…

Discomfort in the psychoanalyst and the crisis of psychoanalysis

[Text in Catalan]: Em referiré al malestar que pot derivar-se dels principis de l’activitat professional i el que causa la vida de les institucions. Per consegüent, no esmentaré les possibles reaccions emocionals de malestar originades per l’acció dels malalts; se suposa que l’analista està prou Read more…