Freud, a classic of contemporary thought. Commemoration of the 150th anniversary of its birth

[Text in Catalan]: La pèrdua dels grans relats i les grans utopies pròpia de la crisi de la modernitat, no és necessàriament una gran pèrdua. El món desfonamentat i per segona vegada desencantat, també representa l’ampliació de l’àmbit d’allò que es pot saber, d’allò que Read more…

The re-construction of the subject in the care relationship: notes on a model of intervention in hospital work

[Text in Catalan]: El nostre treball intenta limitar-se a la relació terapèutica hospitalària en la que interactuen subjectivitats que poden orientar-se tant a la mútua reconstrucció i evolució com a la pèrdua de matèria subjectivant. L’objectiu què ens guia és la descripció d’un sistema d’intervenció Read more…

Which interest can the EMDR have for psychoanalysts? (Eye movement desensitization and reprocessing)

[Text in Catalan]: EMDR és una teràpia psicofisiològica que utilitza tècniques emprades en diferents aproximacions terapèutiques; aprofita els mecanismes fisiològics del nostre cervell per sanar els problemes d’estrès i trauma —com el somni REM però amb el pacient despert i dirigit fins al final del Read more…