Emotional heritage – Journey to Invisible Feels

L’herència emocional.
Viatge als sentiments invisibles
Ramon Riera
Barcelona: Edicions La Campana, 2019

[Text in Catalan]: L’herència emocional tracta de les relacions humanes i de la seva influència en el comportament humà, de com determinen les nostres relacions, de com són heretades, ja que són emocions presents en les nostres relacions més primerenques i en les relacions amb els nostres pares. Per tant, les experiències emocionals viscudes en la infantesa determinaran la manera que tindrem en el futur d’emocionar-nos i de relacionar-nos amb els altres.

Riera ens fa sentir, en llegir aquest llibre, que aquells conceptes dels quals parla ens són molt propers, «ens toquen». També és una «experiència emocional» tenir aquest llibre a les mans, ja que va dirigit a totes les persones interessades en el tema de les emocions, tant professionals del camp de la psicologia, de la sociologia i de la història de la humanitat, com als que tinguin curiositat o els desperti l’interès . És un llibre que ajuda a reflexionar una mica més en allò que tots hem pensat o sentit en algun moment: què és això que sento ara?, què és el que em fa sentir aquesta persona?, per què em sento així? Per tant, és un llibre molt proper.

El llibre s’inicia amb una dedicatòria als seus nets, com a destinataris de l’herència emocional, com ho som tots nosaltres, hereus de les emocions dels nostres pares, i dels pares dels nostres pares. L’autor ens aboca, a través de la lectura, a la història de l’ésser humà i a la transmissió dels valors i els seus canvis al llarg dels temps.

La vida emocional i l’expressió de les emocions i dels sentiments ha anat agafant força amb els canvis històrics de les diferents societats, i Riera en fa un recorregut des dels inicis a la prehistòria, des de les societats agrícoles i ramaderes, fins a arribar a la Revolució Industrial i als canvis socials esdevinguts a partir d’aquell moment.

El pròleg ens anuncia el tema del llibre, central en les nostres vides i en les nostres relacions: «la manera que tenim d’emocionar-nos és heretada». […]

Marta Lleonart i Camps
leave a comment

Download full review (text in Catalan)

Read full review (text in Catalan) at Issue 44 :: July 2020 already in your bookstore, request a copy here and we will send it to you

Request copies (paper edition 90 pages bound (text in Spanish or Catalan))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *