In Memoriam Carme Vilaginés

[Text in Catalan]:
A les darreries de setembre va morir de forma sobtada Carme Vilaginés, companya del Grup AcSent. La Carme, que provenia d’una família molt senzilla, ben aviat es va haver de posar a treballar, primer com a modista i de secretària després. El seu bon coneixement de l’idioma li va permetre corregir i traduir diversos llibres al català, i sempre va mantenir un compromís amb la llengua i el país. Va conèixer la psicoanàlisi arran d’haver fet de secretària de la Dra. Coromines i del Dr. Folch i s’hi va apassionar fins al punt de decidir-se a estudiar psicologia i formar-se com a terapeuta. Es va anar especialitzant en el treball amb el conjunt familiar i amb parelles, també en l’àmbit de l’experiència grupal. La Carme, en l’exercici de la seva tasca, es va caracteritzar per les seves conviccions profundes i la implicació personal en el treball terapèutic, i ho va fer sempre amb una ètica sense fissures.

Va treballar al Centre Emili Mira, del qual va ser fundadora, i a l’Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica (ACPP), on va ser membre de diverses juntes i responsable de l’organització de jornades i congressos. A l’Emili Mira, va ser de les primeres professionals a treballar en l’àmbit de les adopcions, va participar en els primers processos de selecció a través del Col•legi de Psicòlegs i, de seguida, s’adonà de les mancances i insuficiències del procediment.

La constatació d’aquelles limitacions va fer que el Centre Emili Mira promogués la Primera Jornada Italocatalana d’Adopcions l’any 1995, amb la participació de Carme Morral, Rita Parlani, Carlo Brutti, Oriol Esteve i Yolanda Gali, entre d’altres. L’esforç del congrés no fou endebades ja que la Generalitat de Catalunya va fer seva la proposta de Yolanda Gali i va endegar-se un nou procediment per regular la idoneïtat de les parelles adoptives. L’objectiu del projecte es basava a confrontar les parelles a través d’unes experiències grupals. Tanmateix, al cap de ben poc temps, es va tergiversar el sentit del projecte que es va decantar cap a una gran permissivitat i per atorgar la idoneïtat a la quasi totalitat de parelles que sol•licitaven l’adopció.

Com a resultat d’aquesta actitud lenitiva, amb la qual el Centre discrepava, els professionals que hi treballàvem vam ser apartats del projecte. Aquesta experiència i la constatació de la mala praxi que promovia l’Administració van ser un dels motius que van esperonar la Carme a escriure el llibre amb el títol, tan descriptiu, de L’altra cara de l’adopció1.

Al cap de ben poc, vam anar coincidint diversos professionals que per motius ètics havíem deixat de col•laborar amb la Generalitat. Carmen Amorós va ser una d’aquests professionals i, justament en aquell moment, estava posant en marxa el projecte Grup AcSent, a fi de promoure l’acompanyament emocional dels infants en el procés de crear la filiació i dels pares en la parentalitat. La Carme Vilaginés hi va estar col•laborant, va participar en diverses Jornades de sensibilització i va defensar aquest pensament a través dels mitjans de comunicació. Va escriure un sens fi d’articles i va oferir diverses conferències, també va impartir seminaris a la Universitat de Girona i va ser docent en el Màster de Formació de Psicoterapeutes d’aquesta universitat.

La mort inesperada la va trobar havent acabat de preparar una conferència per a l’ACPP en què reflexionava de nou sobre les actituds familiars que ajudaven o entorpien el procés d’adopció. El treball va ser llegit per un company en la seva memòria.

La seva mort ens ha dolgut, ens dol, la trobem a faltar, però també ens interpel•la de nou a mantenir un compromís amb la prioritat de la seva tasca, la defensa dels infants, dels seus drets i el respecte a la prioritat de les seves necessitats, i a no defallir a l’hora d’estar al costat del més febles i també de mantenir l’actitud de denúncia contra l’Administració per la seva tasca iatrogènica en les adopcions.

Pot comptar amb nosaltres.

Els seus companys del Grup AcSent

1.  Vilaginés, C., L’altra cara de l’adopció – Aspectes emocionals dels quals no es parla, 2ona ed., Xoroi Edicions, Barcelona, 2017. Traducció al castellá: La otra cara de la adopción – Aspectos emocionales de los que no se habla, Xoroi Edicions, Barcelona, 2012.

Grup AcSent
leave a comment

Download text (text in Catalan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *