Interview with Dr. José Milmaniene

[Text in Catalan]: Entrevista al Dr. José Milmaniene, arran de la publicació del seu llibre Clínica de la Diferencia, en tiempos de Perversión generalizada

Fent honor a la filosofia de la nostra revista, vam fer una reunió plural en ocasió de la visita del Dr. Milmaniene. Ell acabava de publicar un llibre molt suggerent perquè toca de ple en problemes d’actualitat: la perversió generalitzada que vol dir tot val, tot és possible. No existeix la limitació, ni la depressió ni el dol.

Arran d’un suggeriment que em va fer Mercè Collell, psicoanalista de formació lacaniana, vam aprofitar la invitació i presentació que Salvador de Xoroi feia del llibre, per proposar a psicoanalistes de diferents formacions fer una trobada abans de la presentació del llibre: vam aplegar unes quantes persones de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi, unes quantes d’Ipsi, representants de Gradiva, de l’Escola de nens i adolescents i un representatiu grup que havia treballat a Invenció Psicoanalítica. Uns 20 en total, que al voltant d’un pica-pica excel·lent, com el pica-pica ideològic que anàvem incorporant, vam escoltar i preguntar al Dr. Milmaniene sobre la seva posició en la temàtica que desenvolupa en el seu llibre.

Hem recollit en forma d’entrevista la reunió per fer-ne més fàcil la lectura. Hi hem inclòs algunes preguntes que el Dr. Milmaniene ens va facilitar directament i us en volem fer partícips a tots els socis. És un tema interessant per actual i perquè demana que el tinguem present en les nostres intervencions amb els pacients, ja que el tot és Possible ens condueix a unes patologies particulars. El punt de vista lacanià en una persona formada inicialment amb teories kleinianes, dóna un contrapunt que fóra bo poder-lo anar incloent a la nostra revista. Entre tots ens podríem entendre més. Al Dr. Milmaniene se l’entenia perquè parlava del que sabia a consciència, argumentant les seves tesis amb conceptes teòrics sòlids sense aproximacions ni aguantant teories. Ens vam sentir còmodes i vam veure com, des de posicions teòriques diferents, podem entendre’ns perfectament si el fil conductor és una persona ben formada i amb les idees ben endreçades.

A continuació us presento l’entrevista. S’accepten preguntes i intervencions, i em comprometo a fer-les-hi arribar per ser respostes en un —per exemple— Inter-nos, tan desitjat com oblidat entre tots els socis.

* * *

1. En el título de su último libro leemos Clínica de la diferencia en tiempos de perversión generalizada. ¿Puede explicarnos qué entiende por perversión generalizada?

Llamamos perversión generalizada al predominio de políticas de goce que contribuyen a favorecer un orden socio-cultural signado por: el reino del narcisismo en tanto disolución de la alteridad en aras de la mismidad, la pérdida del lugar de cada cual en la distribución de los roles familiares, la instauración del régimen de goce fálico en detrimento de lo femenino, la abolición de los nombres que singularizan la interacción en la trama edípica, y la pérdida del respeto basado en el amor, con el consiguiente predominio de los pactos contractuales meramente formales.

Podemos pensar entonces que, como efecto de esta desorganización del sistema socio-simbólico, surgen sujetos vacuos e inconsistentes, los que al haber perdido las referencias éticas, no pueden distinguir por ende las categorías que implican el respeto por la diferencia sexual y/o generacional.

Recordemos que la perversión […]

Marta Areny i Cirilo
leave a comment

Download full interview (text in Spanish and Catalan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *