Open dialog at Badalona Mental Health Center for Adults 2

Abstract

Open Dialogue (OD) is the Finnish model that has revolutionized the public mental health care, and the treatment and evolution of psychosis. With an approach of community intervention in network using dialogical therapy, constitutes the basis for this presentation of preliminary experiences by the Mental Health Centre for Adults 2 Team in Badalona. The general aim of OD is to generate dialogue with the family to construct words for the experiences that occur when psychotic symptoms exist. Our results, quantitatively modest as they are, have been surprising, encouraging and transformative from a qualitative point of view.

Key words
Open Dialogue, experience, transformation, context.

[Text in Catalan]: El Diàleg obert és un mètode de tractament dels trastorns mentals greus que ha significat una revolució en les pràctiques assistencials habituals.

Desenvolupat a Finlàndia als anys 80 del darrer segle, planteja l’assistència a les persones afectades en unes trobades anomenades «reunions de tractament», en les quals estan presents la persona afectada, la seva família, persones de la seva xarxa comunitària i dos o més terapeutes. Es poden dur a terme al centre sanitari o al domicili del pacient, amb la freqüència que faci falta i tan temps com sigui necessari. En els primers moments d’una crisi psicòtica, les reunions poden ser diàries. En funció de l’evolució, les reunions es van espaiant; les reunions poden durar d’una a dues hores. Les decisions, especialment les més rellevants (medicació, ingrés), es prenen de forma consensuada.

L’autoavaluació d’aquesta experiència ha estat continuada i ha mostrat uns resultats molt sorprenents (i esperançadors) per la seva alta eficàcia. També ha permès determinar els «7 principis bàsics de tractament», en els quals es basa el model. El primer principi és «l’ajuda immediata», és a dir, la primera reunió es fa dins les 24 hores posteriors al primer contacte (Aaltonen, 1997; Seikkula, 1991, 2006). […]

Jordi Marfà, Mar Ruiz, David Gómez, Neus Papiol
leave a comment

Download full article (text in Catalan)

Read full article (text in Catalan) at Issue 44 :: July 2020 already in your bookstore, request a copy here and we will send it to you

Request copies (paper edition 90 pages bound (text in Spanish or Catalan))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *