Post-adoption: reflections on work with parent groups

Abstract

[Text in Catalan]: Després de tota la burocràcia que implica l’adopció, els seguiments exhaustius, les nombroses entrevistes i proves per les quals hauran de passar els pares, la paperassa, els protocols a complimentar, el desgast emocional i un llarg etcètera, finalment arriba el gran dia en què la família començarà a viure com a tal. Poc a poc els vincles amb les institucions i les administracions s’aniran fent més escassos per fomentar els lligams familiars.

La iniciativa pionera endegada per l’Associació en Defensa del Dret de la Infància a la Família, quant a la creació de grups de formació en la post adopció, tindrà l’objectiu d’obrir un espai de reflexió pels pares per dotar-los, a partir d’exposicions teòriques i experiències pràctiques de testimonis, de recursos i eines, per tal de permetre que tots els membres de la nova família puguin conviure de la millor manera.

Gemma Cànovas, Gemma Simón
leave a comment

Download full text (text in Catalan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *