Presentation of «E. A. Jaroslavsky interviews René Kaës»

[Text in Catalan]: És una satisfacció per a mi poder presentar una entrevista realitzada per a la revista Psicoanálisis e Intersubjetividad, especialment per la contribució i el treball que ha fet en René Kaës i les seves fonamentals aportacions en el treball amb grups.

Quan molts de nosaltres ens varem trobar en un moment en què calia trobar l’alternativa a la cura individual en situacions de catàstrofe social, el dispositiu de grup es va considerar adequat i va donar excel·lents resultats. Vàrem començar a treballar, especialment, respecte a una teoria del subjecte de l’inconscient a l’hora que conjuntament subjecte d’un grup, com a tasca indispensable de la psicoanàlisi contemporània.

De les moltes aportacions escrites que ha fet, vull remarcar el llibre que conjuntament amb la Janine Puget (primera edició en francès, l’any 1988, i posteriorment en italià) varen presentar: Violencia de Estado y Psicoanálisis que ara podríem considerar com un clàssic, i que incorpora allò que va quedar en la memòria dels ciutadans que varen patir la catàstrofe i varen ser sotmesos a una violència extrema que impedí i destruí la capacitat de pensar, d’actuar i de reparar.

Aquest llibre qüestiona la teoria, la pràctica i l’ètica de la psicoanàlisi en un règim autoritari i ho fa interrogant-se des dels mateixos fonaments de la nostra disciplina.

Probablement és una gran sort per a nosaltres i per al futur de la psicoanàlisi comprometre’s en aquesta tasca.

Anna Miñarro
leave a comment

Download presentation text (text in Catalan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *