Presentation of Núria Mata

[Text in Catalan]: La ponència que presenta Núria Mata forma part del bloc d’exposicions que es van dedicar a pensar l’adolescència, des de diferents perspectives, en les últimes jornades organitzades per l’Associació de Famílies per a la Salut Mental de Nou Barris. En elles es va parlar del risc de viure dels adolescents, del que és normal i del que és patològic en l’adolescència i l’acompanyament familiar durant i després de la crisi adolescent. D’aquest últim aspecte ens en va parlar Núria Mata.

Núria Mata té una extensa experiència en el camp de la clínica. És psicòloga clínica i psicoterapeuta. És coordinadora de tallers sobre qüestions d’interès psicosocial: parentalitat, relacions abusives, relacions interculturals. Finalment és també directora d’Espai DiverPsitat, centre sanitari d’atenció psicològica, recursos psicosocials i prevenció.

En aquest article demostra una cosa que és important ressaltar: com obrir la nostra pràctica clínica a àmbits diferents, mantenint, però, una escolta psicoanalítica.

La Núria ens parla d’acompanyament. La paraula defineix molt bé l’objectiu general de la seva proposta: treballar amb famílies en què l’adolescència del fill/a ha suposat no només l’entrada d’aquest o aquesta en un moment crític de la vida, sinó l’emergència, l’eclosió o l’agreujament de la malaltia mental.

D’una manera didàctica, entranyable i molt poètica, la Núria desgrana els sentiments que van a anar apareixent, les fantasies, les culpes… davant d’aquesta nova situació. Ens parla de les solucions patològiques però també, i sobretot, de la resolució que pugui proporcionar una escolta-acompanyament en la qual el terapeuta, la família i el pacient troben noves formes de restaurar els miralls trencats. Metàfora preciosa de la imatge personal i social trencada pels efectes devastadors per a tots, família i malalt, de la malaltia mental.

Aquest acompanyament suposa inventar i crear dispositius nous amb els quals, des de la psicoanàlisi, es pugui seguir complint la seva funció: disminuir el nivell de patiment de les persones que consulten i augmentar el de trobada, restauració i reparació. La Núria ens parla de com, en la seva pràctica quotidiana, aconsegueix tot això.

Marisa Ara Comín
leave a comment

Download presentation text (text in Catalan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *