Presentation of Pere Llovet i Planas

[Text in Catalan]: En Pere Llovet i Planas és especialista en Psicologia clínica per la Universitat de Barcelona i Ginebra, Psicoterapeuta psicoanalista 8FEAP9, i Diplomat en Estudis Avançats en Ciències Politiques de l’Administració i Sociologia per la Universitat Pompeu Fabra.

Actualment es President de l’Associació Espanyola de Psicoteràpia Psicoanalítica (AEPP) i Delegat de parella i família a la Federació Europea de Psicoteràpia Psicoanalítica (EFPP).

El seu desenvolupament professional ha estat vinculat a la Diputació de Barcelona, fent feina en atenció directa, supervisió, coordinació i planificació de serveis i estudis en temàtiques de salut mental als serveis públics de la ciutat de Ginebra, a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya.

Ha publicat el llibre “La connexió emocional de la Parella i ha escrits diversos articles sobre psicopatologia, psicoteràpia i parella en revistes especialitzades.

En aquest treball que publiquem ens apropa a la primera experiència (de la qual tenim coneixement en el nostre entorn), de supervisió de casos seguint el model psicoanalític en els serveis socials d’infància.

Aquesta experiència va ser possible en el context de la reorganització general d’aquests serveis que al 1986 inicia el procés d’externalització i de tancament de les Llars Mundet. El nom ja suggeria “món petit”, però sobretot un món apartat de la resta de la societat, regit per ordres religioses i ben allunyat de nuclis urbans que durant anys aïllava socialment als menors fins que no eren majors d’edat i sortien de la institució.

Aquest treball pretén doncs, fer un recorregut per una institució que va acollir durant anys, una població de vuit-cents menors que no disposaven de la possibilitat de ser atesos per els seus pares, per raons diverses.

Vol destacar, amb aquest article, la importància de reflexionar sobre una proposta tan innovadora que va fer possible, fa tants anys, conduir el desenvolupament de la supervisió de caire psicoanalític en diferents espais clínics però, sobretot, que va donar pas a la difusió de la supervisió en l’àmbit dels Serveis Socials.

Anna Miñarro
leave a comment

Download presentation text (text in Catalan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *