About «Psychopathology of power. An essay on perversion and corruption» by Jorge Tizón

Psicopatología del poder. Un ensayo sobre la perversión y la corrupción
Jorge L. Tizón
Barcelona: Herder, 2015

[Text in Catalan]: Tinc el plaer de presentar aquest llibre en la meva condició de membre del Grup de Treball Psicoanàlisi i Societat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC).

L’autor, Jorge Tizón, és psiquiatra, psicoanalista, psicòleg i neuròleg, de llarga i fecunda trajectòria, home de molt ampli registre, autor prolífic de nombrosos llibres i articles sobre teoria, clínica i investigació, i destacat pel seu compromís social. Durant 22 anys va dirigir les unitats de Salut Mental per a nens, adults i trastorns mentals severs dels barris barcelonins de La Verneda, La Pau i La Mina. Posteriorment […]

[…] Com no és d’estranyar en un autor tan prolífic, no va trigar a passar d’aquest article a elaborar el llibre que presentem avui. Aquell article portava per títol La venalidad del mal, qüestionant clarament el concepte de banalitat del mal de Hanna Arendt, al qual dedica un dels capítols més apassionants del present llibre.

Aquest llibre em sembla que és l’intent d’aprofundir en els mecanismes psicològics individuals i col·lectius que expliquen la col·laboració acrítica de tantes persones en polítiques tan clarament deshumanitzadores i perjudicials pel conjunt de la societat. Jorge Tizón parteix del seu model de la psicopatologia psicoanalítica […]

Neri Daurella
leave a comment

Download full review (text in Spanish)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *