Psychological treatment of medicalized fertility

Abstract

[Text in Catalan]: El present treball aporta algunes reflexions sorgides de l’observació clínica recollida en el marc de l’assistència interdisciplinària de parelles que consulten per problemes de fecunditat i que recauen en el camp de la bioètica.

Es vol destacar la importància de considerar els aspectes emocionals que comporta el desig de concebre fills i posar de manifest que la dificultat de fecundació pot constituir la manifestació de profunds conflictes inconscients.

Es proposa una reflexió tècnica sobre l’abordatge de la demanda de tractament psicoterapèutic de la infertilitat i es destaca que tractar els problemes de fertilitat només des de les tècniques de què disposa la biomedicina pot tenir efectes contraproduents per al desenvolupament vital de les persones.

Finalment, es mostren els efectes que promou la intervenció psicoterapèutica en el curs de la presa de decisions que comporten els tractaments de fertilitat a través de la producció onírica d’un cas clínic.

Paraules clau:
estat mental, disponibilitat a la maternitat, infertilitat, desig de fill, identificació primària objecte matern, esfondrament catastròfic, procés de dol

Núria Camps
leave a comment

Download full text (text in Catalan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *