Psychopathologies of the new millennium: a clinical illustration

Abstract

[Text in Catalan]: El treball mostra un cas que va ser presentat el passat mes de febrer a la sessió clínica del departament de salut mental de la Fundació Hospital Sant Pere Claver per tal de debatre alguns aspectes de les dificultats tècniques per l’abordatge de les patologies actuals.

Es proposa un material clínic per descriure una modalitat d’intervenció en un tractament psicoterapèutic que amb una sessió per setmana aborda una patologia borderline.

Núria Camps i Bellonch
leave a comment

Download full text (text in Catalan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *