Reflections from philosophy and history of science about the problems of intersubjective psychoanalysis

Abstract

[Text in Catalan]: Aquest treball parteix dels materials publicats a la revista Intercanvis, per tal de participar en el debat relatiu a la problemàtica de la psicoanàlisi intersubjectiva. L’autor contribueix amb aportacions extretes de la història i la filosofia de la ciència i examina, a partir de les idees proposades per Bachelard, Lakhatos, Kuhn, Hull i Geymonat, entre d’altres, les vinculacions entre els posicionaments freudians i les elaboracions fetes pels que han pres posició per la psicoanàlisi intersubjectiva.

Per a l’autor d’aquest treball, els posicionaments d’aquest corrent impliquen l’abandonament fàctic del nucli dur i del programa de recerca que es deriva de la ruptura freudiana, i insinua que cal una anàlisi dels condicionants sociopolítics i culturals que es relacionen amb les posicions teòriques i terapèutiques de la psicoanàlisi intersubjectiva.

Oriol Martí
leave a comment

Download full text (text in Catalan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *