The groups, from the perspective of those who participate

Abstract

[Text in Catalan]: Aquest és un escrit en què persones que participen o han participat en els grups que Joan Palet coordina expressen la seva opinió sobre l’experiència de formar part d’un d’aquests grups. Ells són els autors.

Des de finals de l’any 1962 treballo amb grups terapèutics, de sensibilització, formatius i de supervisió. Des de llavors he anat escrivint sobre la forma en què ha evolucionat la meva manera de coordinar-los, fins arribar a mitjans dels anys 70, quan, més o menys, s’ha estabilitzat en el que jo anomeno autoanàlisi grupal.

En aquests escrits he aportat material clínic il•lustratiu del que exposava. Aquesta vegada he optat per demanar als que participen en els grups que coordino que expressin la seva opinió sobre els mateixos.

Actualment són cinc grups: tres de terapèutics, un de supervisió i un d’anàlisi institucional. Excepte el grup d’anàlisi institucional, que està constituït pels socis d’una Societat Limitada dedicada a l’atenció d’addictes (alcohol, tabac, drogues), els altres són oberts.

El grup de supervisió pertany a una institució, però també és semiobert pel fet que alguns dels seus components tenen contractes temporals i periòdicament hi ha canvis.

Els grups terapèutics són semioberts perquè aquesta és la meva forma de treballar i, quan algun o alguns dels membres deixen el grup, pel motiu que sigui, s’accepten nous membres si hi ha unanimitat en fer-ho.

En el contingut que m’han fet arribar es pot veure la diversitat d’idees i emocions que desperten la pertinença a un grup, així com també els punts de coincidència i la rica varietat en la forma d’expressar-los.

En aquest escrit falta l’opinió dels que han abandonat l’experiència per no considerar-la positiva per ells, però en altres escrits meus (El grupo con dinámica psicoanalítica como posible inductor de cambio personal y social (Boletín de la S.E.P.T.G. XXII Simposium V-95, pág. 75-76) es cita un cas. […]

Joan Palet
leave a comment

Download full text (text in Catalan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *